JAKOŚĆ

jakość, quality 1
jakość, quality 4
jakość, quality 2
jakość, quality 3
quality
Turas hale magazynowe quality
Turas hale magazynowe 2 quality
Turas hale magazynowe 3 quality

FABRYKA TURAS SP Z O.O.
76-200 SŁUPSK, ul. Portowa 5
NIP PL839-28-29-363
REGON: 771565191
KRS 0000140315
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy 13.050.000 PLN
BDO 000135118

Tel. +48 59 842 83 71

Tel. +48 59 842 54 12