KONTAKT

TURAS BIURO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

FABRYKA TURAS SP Z O.O.
76-200 SŁUPSK, ul. Portowa 5
NIP PL 839-28-29-363
REGON: 771565191
KRS 0000140315
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy 13.050.000 PLN
BDO 000135118

Tel. +48 59 842 83 71
Tel. +48 59 842 54 12

FABRYKA TURAS SP Z O.O.
76-200 SŁUPSK, ul. Portowa 5
NIP PL839-28-29-363
REGON: 771565191
KRS 0000140315
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy 13.050.000 PLN
BDO 000135118

+48 59 842 54 12

+48 59 842 83 71