CONTACT

FABRYKA TURAS SP. Z O.O.
76-200 SŁUPSK, ul. Portowa 5

+48 59 842 83 71 +48 59 842 54 12 firma@turas.pl

NIP PL839-28-29-363, REGON: 771565191
KRS 0000140315, BDO 000135118
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy 13.050.000 PLN

Return
CONTACT

Interested in our offer?