Wykrawanie wielotaktowe

Posiadamy cztery automatyczne linie podające taśmę do grubości 3 mm i szerokości 1000 mm, które współpracują z prasami o nacisku od 250 do 800 ton. Dysponujemy także trzema podajnikami pneumatycznymi umożliwiającymi wykonywanie małych detali na przyrządach wielotaktowych z taśmy o grubości od 0,3 do 2,5 mm.

Powrót
Wykrawanie wielotaktowe

Wykrawanie wielotaktowe
Wykrawanie wielotaktowe
Wykrawanie wielotaktowe